Opleidingen

Alle opleidingen zijn op MBO- niveau en de opleidingsduur varieert van twee tot drie jaar. Als je al eerder een MBO- opleiding hebt gevolgd of kan aantonen dat je over bepaalde competenties beschikt. Dan kan het zijn dat je vrijstelling krijgt voor bepaalde vakken. Daardoor kan je de opleiding eerder afronden. Welke opleiding past het best bij jou? Bekijk hier het aanbod.

Heb je altijd al een vak willen leren? Bekijk de opleidingen.

Als Vakman GWW verricht je werkzaamheden in de sector grond-, water-, en wegenbouw en heb je te maken met (bouw)verkeer, machines en in stedelijke gebieden met bewoners.

Je voert routinematige grond-, water-, en wegenbouw werkzaamheden uit onder leiding van een Allround Vakman GWW.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van obstakels, bestaande bestrating en/of begroeiing, kabels en leidingen en het plaatsen van verkeersafzetting volgens tekening en opdracht. Bij rioleringswerkzaamheden en in bouwputten kan het zijn dat je in de grond werkt. Vies worden is voor jou geen probleem! De materialen en middelen waar je mee werkt zijn meestal groot, zwaar en gevaarlijk.

Opleidingsduur: Maximaal 2 jaar

Als asfaltwerker verricht je werkzaamheden in de sector grond, weg- en waterbouw. Ervaring doe je op bij bedrijven die werkzaamheden uitvoeren zoals het aanleggen van nieuwe wegen en bestaande wegen onderhouden. De werkzaamheden voer je samen uit met wals- en asfalteermachinist.

De werkzaamheden bestaan uit het afwerken van randen en het egaliseren van asfalt. Je leert de asfaltwerkmachine bedienen en oefent met ander asfaltapparatuur. Asfalt op snelwegen wordt vaak in de nacht aangebracht. Het kan voorkomen dat je in `s nachts of in het weekend werkt.

Opleidingsduur: Maximaal 2 jaar

Als Opperman bestratingen verricht je werkzaamheden in de sector grond-, weg- en waterbouw. Dit kunnen bedrijven zijn die werkzaamheden uitvoeren zoals hovenierswerkzaamheden, infrawerkzaamheden, machinaal vlijen en machinaal (her)bestraten.

Als Opperman bestratingen heb je de taak om nieuwe bestrating en trottoirs aan te leggen of (her)bestraten. Grond te ontgraven, aanvullen en verdichten. Het uitzetten van hoogtes, stellen van banden en kolken, straatpotten en het plaatsen van putranden.

Op diverse locaties ga je aan de slag om mee te helpen aan rijwegen, pleinen, kruisingen en trottoirs. Daarnaast kun je worden ingezet voor het aanleggen van grondwerk, rioleringswerk en sierbestrating.

Naast deze werkzaamheden doe je ook veel voorbereidende werkzaamheden zoals stenen klaarleggen, opruimen en gereedschappen controleren.

Als Straatmaker verricht je werkzaamheden in de sector grond-, weg- en waterbouw. Ervaring doe je op bij bedrijven die werkzaamheden uitvoeren zoals hovenierswerkzaamheden, infrawerkzaamheden en machinaal (her)bestraten.

Als Straatmaker heb je de taak om nieuwe bestrating aan te leggen, bestratingen te repareren. Grond te ontgraven, aanvullen of verdichten. Het uitzetten van hoogtes, stellen van banden en kolken, straatpotten en het plaatsen van putranden. Op diverse locaties ga je aan de slag om mee te helpen aan rijwegen, pleinen, kruisingen en trottoirs. Ook word je ingezet bij het aanleggen van grondwerk, rioleringswerk en sierbestrating.

Opleidingsduur: Maximaal 3 jaar

Als Machinist Wegenbouw verricht je werkzaamheden bij bedrijven die werkzaam zijn in de grond-, water- en wegenbouw. De bedrijven hebben als voornaamste activiteiten aanleg en onderhoud van wegen en toepassingen van asfalt. Nevenactiviteiten zijn recycling van (wegen)bouwpuin en asfalt.

Als Machinist Wegenbouw voer je met graafwerkzaamheden uit of ben je bezig met het verplaatsen van grond. Brengt wegen aan en voert alle voorkomende wals-werkzaamheden uit. Je werkt samen met de andere leden van de ploeg.

Opleidingsduur: Maximaal 3 jaar

Als Allround Vakman GWW houd jij je bezig met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken. Je voert de werkzaamheden uit in de sector grond-, water-, en wegenbouw. Het gaat hierbij om diverse weg,- en waterbouwkundige constructies, bestratingen, oeverconstructies en rioolconstructies. Je voert hiervoor benodigde grondwerkzaamheden uit, zoals sleuven graven en bermen afwerken.

Als Allround Vakman GWW bedien je machines, zoals compressoren, pompen en verdichtingsapparatuur. Verder werk je met hand , elektrische en hydraulische gereedschappen en je onderhoudt deze gereedschappen. Je werkt voornamelijk in ploegverband waarbij jij de aanwijzingen geeft aan andere collega’s.

Opleidingsduur: Maximaal 3 jaar